Wedstrijd Reglement

De PyramideTrail maakt gebruik van Racetimer Chronotrack tijdregistratie. Het correct dragen van het startnummer is daarom van groot belang en de verantwoordelijkheid van de atleet. De juiste wijze van bevestiging staat vermeld in de deelnemersinformatie of is hier te downloaden.


Hieronder volgen de belangrijkste regels die gelden voor de PyramideTrail. 
 
Algemeen reglement
Deelnemers aan de PyramideTrail dienen op de dag van het evenement minimaal 16 jaar oud te zijn.
De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de afstanden in te korten of zelfs het evenement af te gelasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Bij afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Deelname is slechts mogelijk indien je inschrijfgeld is voldaan. Bij twijfel dien je een afschrift van de betaling te kunnen overleggen. Indien dit niet kan, dien je ter plekke het inschrijfgeld te voldoen. Mocht in de dagen na de wedstrijd alsnog je betaling binnenkomen, dan wordt dit direct op je rekening teruggestort.
De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemers van verdere deelname aan de wedstrijd uit te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer of het materiaal in een dusdanige conditie verkeerd, dat de deelnemer bij verdere deelname een gevaar oplevert voor zichzelf of voor anderen. Indien de deelnemer zelf besluit om de wedstrijd te staken, dan dient hij de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen en het startnummer in te leveren.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze trailrun.
Hulp van derden is niet toegestaan.
Je bent in een natuurgebied. Laat geen rommel op het parcours achter.
Je bent verkeersdeelnemer op de openbare weg. Je dient je aan de geldende verkeersregels te houden. Op kritieke punten staan vrijwilligers die u zo veilig mogelijk het parcours laten volgen. Volg hun aanwijzigingen op! Je kunt fietsers en vooral wandelaars tegenkomen.
Op de route staan borden met aanwijzingen die je dient op te volgen.

Hardloop reglement
Het door de organisatie verstrekte startnummer dient goed zichtbaar op de borst gedragen te worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een elastische band voor de bevestiging van je startnummer. Er wordt gecontroleerd op het aantal afgelegde ronden.
De looproute is duidelijk aangegeven. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint. Op belangrijke en/of gevaarlijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van vrijwilligers dien je op te volgen.
 • Stacks Image p649_n520
 • Stacks Image p649_n5456
 • Stacks Image p649_n5448
 • Stacks Image p649_n529
 • Stacks Image p649_n5462
 • Stacks Image p649_n535
 • Stacks Image p649_n538
 • Stacks Image p649_n541
 • Stacks Image p649_n544
 • Stacks Image p649_n1306
 • Stacks Image p649_n1308
 • Stacks Image p649_n5458
 • Stacks Image p649_n5464
 • Stacks Image p649_n5466